struna tražilica

image shadow

stvarni vjetar

smjer i jačina vjetra na određenome mjestu i u određeno vrijeme

tehnologija prometa i transport

subrefrakcija

pojava koja nastaje ako se sloj hladnoga i vlažnoga zraka nalazi iznad površinskoga tankog sloja toploga suhog zraka

geodezija

sudar

događaj u kojemu jedan brod ili više brodova stvarnim dodirom ili na drugi način nanese štetu drugomu brodu, imovini ili osobama na brodu

sigurnosne i obrambene znanosti

sudarna pregrada

prva poprečna posebno pojačana nepropusna pregrada kojom se sprečava prodor vode pri sudaru broda

brodogradnja

suha marina

dio kopna posebno ograđen i uređen za pružanje usluga čuvanja plovnih objekata na suhome i njihova prijevoza u vodeni prostor ili iz njega

tehnologija prometa i transport

suha ronilica

ronilica u kojoj je posada u suhome prostoru i pri atmosferskome ili kontroliranome tlaku neovisnomu o tlaku okolne tekućine

brodogradnja

suhi vjetar

vjetar s malom količinom vlage

geofizika

sumaglica

sitne vodene kapljice koje lebde u zraku i smanjuju vodoravnu vidljivost na Zemljinoj površini

geofizika

sunčanica

bolest praćena jakom glavoboljom kao posljedicom pretjeranoga izlaganja glave suncu

javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

sunosiva širina lima

dio opločenja uz struk koji se uključuje u proračun čvrstoće nosača ili ukrepe

brodogradnja