struna tražilica

image shadow

prstenasti zupčanik

vanjski zupčanik planetnoga zupčanoga prijenosnika

strojarstvo

pulsirajuće dinamičko naprezanje

dinamičko naprezanje koje ne mijenja predznak

strojarstvo

puno vratilo

vratilo izrađeno od punoga komada materijala

strojarstvo

puzanje ležaja

pojava pri kojoj se klizni ležaj zbog rotirajućeg opterećenja polagano u kućištu pomiče u smjeru suprotnome od smjera vrtnje vratila

strojarstvo

pužni prijenosnik

zupčani prijenosnik u kojemu se gibanje i snaga prenose s ulaznoga vratila na izlazno vratilo s pomoću pužnoga vijka i pužnoga kola

strojarstvo

pužni vijak

zupčanik cilindričnoga ili globoidnoga oblika u zahvatu s pužnim kolom

strojarstvo

pužni zupčani par

zupčani par pužnoga vijka spregnutoga s pužnim kolom

strojarstvo

pužno kolo

zupčanik cilindričnoga ili globoidnoga oblika u zahvatu s pužnim vijkom

strojarstvo