struna tražilica

image shadow

alveolni otvori

otvori na kvrgi gornje čeljusti koji se nastavljaju u kanaliće kojima prolaze krvne žile i živci na putu do gornjih kutnjaka

temeljne medicinske znanosti

alveoplastika

kirurški zahvat kojim se neposredno nakon vađenja zuba popravlja nepravilan oblik zubnoga ležišta radi stvaranja najpovoljnijega oblika grebena, uz što bolje očuvanje alveolne kosti

dentalna medicina

alveotomija

kirurško uklanjanje neiznikloga zuba ili zaostatnoga korijena

dentalna medicina

Alzheimerova bolest

sporo, napredujuće i kronično opadanje intelektualnih sposobnosti koje uključuje gubitak pamćenja, apstraktnoga mišljenja i rasuđivanja

temeljne medicinske znanosti

amalgamacija

kemijski proces spajanja amalgamske slitine sa živom

dentalna medicina

amalgamator

mehanički uređaj za trituraciju sastojaka zubnoga amalgamskoga ispuna u plastičnu masu

dentalna medicina

amalgamska tetovaža

plavkasto-crna ili smeđa plosnata lezija koja nastaje odlaganjem amalgamskoga ispuna u tkivo kao posljedica trajnoga doticanja amalgamskoga zuba sa sluznicom ili odlaganjem komadića amalgamskoga ispuna u tkivo tijekom postavljanja amalgamskoga ispuna u zub

dentalna medicina

amalgamski ispun

ispun od slitine srebra i žive koji se izrađuje u posebno priređenim kavitetima u zubu

dentalna medicina

amalgamski ratovi

znanstvene rasprave o štetnosti zubnih amalgamskih ispuna za zdravlje

dentalna medicina

amantadin

antivirusni lijek učinkovit u profilaksi gripe tipa A

temeljne medicinske znanosti