struna tražilica

image shadow

peptidi

dvije aminokiseline ili više njih međusobno povezanih amidnom vezom

kemija

peptidna veza

veza kojom su vezane pojedine aminokiseline, a nastaje reakcijom karboksilne skupine jedne aminokiseline s amino-skupinom druge aminokiseline uz izdvajanje vode

kemija

peptizacija

prijelaz koloida iz stanja gela u stanje sola

kemija

pergament

glatko obrađena koža životinjskoga podrijetla

temeljne tehničke znanosti

pergamentiranje

obradba celuloznih vlakana sumporastom kiselinom čime papir postaje sličan pergamentu

kemijsko inženjerstvo

periode periodnoga sustava elemenata

vodoravni redci u periodnome sustavu elemenata u kojemu su elementi raspoređeni tako da elementi iste periode imaju isti broj elektronskih ljusaka, svaki sljedeći element uzduž perioda ima jedan proton i elektron više, a svaka perioda započinje alkalijskim elementom i završava elementom plemenitoga plina

kemija

periodni sustav elemenata

sustavni tablični poredak kemijskih elemenata u 7 perioda ili redaka i 18 skupina ili stupaca koji odražava njihovu atomsku građu i sličnost njihovih fizikalnih i kemijskih svojstava

kemija

peroksikiseline

kiseline u kojima je kiselinska hidroksilna skupina zamijenjena -OOH skupinom

kemija

perspektivna formula

dvodimenzijski prikaz trodimenzijske strukture organskoga spoja u kojemu se molekula promatra pod određenim kutom

kemija

petlja

element sekundarne strukture bjelančevina u kojemu polipeptidni lanac nepravilno mijenja smjer, smješten je na površini molekule i sadržava polarni dio koji čini vezno mjesto

kemija