struna tražilica

image shadow

sustav za upravljanje učenjem

računalni program za dostavu materijala za učenje i provođenje nastavnih aktivnosti u mrežnome okruženju

informacijske i komunikacijske znanosti

sustavno pretraživanje baza podataka

logički strukturirano i ponavljajuće računalno pretraživanje baza podataka s ciljem sastavljanja sustavnoga pregleda literature o određenoj temi

informacijske i komunikacijske znanosti

suurednik

urednik koji s drugim urednikom surađuje na uređivanju određene publikacije

informacijske i komunikacijske znanosti

suvremenost zbirke

stupanj do kojega građa zbirke odražava suvremeno znanje

informacijske i komunikacijske znanosti

sveščić

jedan od uzastopnih dijelova jedinice serijske građe

informacijske i komunikacijske znanosti

sveta knjiga

temeljna knjiga neke religije

informacijske i komunikacijske znanosti

sveučilišna knjižara

knjižara koja zadovoljava potrebe visokoškolske i znanstvene zajednice nudeći ponajprije izdanja prema nastavnome planu i programu

informacijske i komunikacijske znanosti

sveučilišna knjižnica

središnja visokoškolska knjižnica na sveučilištu koja zadovoljava potrebe akademske zajednice

informacijske i komunikacijske znanosti

sveučilišna naklada

nakladnička kuća vezana uz sveučilište ili koju drugu znanstvenu ustanovu, specijalizirana za objavljivanje znanstvenih knjiga i časopisa, napose onih kojima su autori zaposlenici te ustanove

informacijske i komunikacijske znanosti

sveučilišni knjižnični sustav

knjižnični sustav koji objedinjuje sve visokoškolske knjižnice pojedinoga sveučilišta

informacijske i komunikacijske znanosti