struna tražilica

image shadow

prostasis

dio pročelja klasičnoga hrama u antama koji leži između anta

arhitektura i urbanizam

prostil

antički grčki hram pravokutne tlocrtne osnove koji ispred cele ima trijem s kolonadom stupova

povijest umjetnosti

protezis

prostor bočno uz svetište crkve koji služi za pripremanje i pohranjivanje euharistije

arhitektura i urbanizam

protiris

poprečna greda postavljena okomito na središnju os konstrukcije

arhitektura i urbanizam

protiron

predvorje ili koridor između velikih uličnih i unutrašnjih vrata kuće

povijest umjetnosti

protodorski

koji je oblikovan stilom u kojemu se prepoznaju začetci dorskoga reda

povijest umjetnosti

protojonski

koji je oblikovan stilom u kojemu se prepoznaju začetci jonskoga reda

povijest umjetnosti

prototip

prvotni oblik ili model na kojemu se što temelji

arhitektura i urbanizam

prozor

ostakljeni otvor na zidu, krovu ili vratima koji propušta svjetlo

arhitektura i urbanizam

prozor bazilikalnoga osvjetljenja

prozor u zidu glavnoga broda bazilike iznad krova bočnoga broda

povijest umjetnosti