struna tražilica

image shadow

prizma

geometrijsko tijelo omeđeno dvama sukladnim mnogokutima u paralelnim ravninama i paralelogramima

matematika

probodište

točka u kojoj pravac probada ravninu

matematika

procjenitelj parametra

statistika čije se vrijednosti interpretiraju kao procjene danoga populacijskog parametra

matematika

projekcija

preslikavanje ravnine na pravac ili prostora na ravninu tako da su točke koje imaju istu sliku zajedno sa slikom na istome pravcu, projekcijskoj zraci

matematika

projekcijska zraka

pravac sa svojstvom da se slika svake njegove točke pri zadanoj projekciji nalazi na njemu samome

matematika

projektivna geometrija

grana geometrije koja se bavi točkama, pravcima i višedimenzijskim potprostorima u višedimenzijskome projektivnom prostoru, skupovima potprostora induktivno određenih relacijom ležanja manjih potprostora na većima i njihovim svojstvima invarijantnima u odnosu na projektivne transformacije projektivnoga prostora

matematika

projektivna ravnina

projektivni prostor dimenzije dva koji kao skup nastaje dodavanjem projektivnoga pravca afinoj ravnini

matematika

projektivna višestrukost

algebarska višestrukost koja se može zadati kao skup rješenja sustava homogenih algebarskih jednadžba u projektivnome prostoru

matematika

projektivni pravac

projektivni prostor dimenzije jedan koji kao skup nastaje dodavanjem beskonačno daleke točke afinomu pravcu

matematika

projektivni prostor

skup pravaca kroz nulvektor u određenome vektorskom prostoru

matematika