struna tražilica

image shadow

profano

ono što je svakodnevno i što se može razumijeti

etnologija i antropologija

profil DNK-a

jedinstveni genotip osobe dobiven analizom kombiniranih lokusa molekule DNK-a

etnologija i antropologija

proizvodna sredstva

prirodni izvori i tehnologija na kojima se temelji proizvodnja

etnologija i antropologija

proizvodne snage

proizvodna sredstva i ljudski rad

interdisciplinarne društvene znanosti

proizvodni odnosi

društveni odnosi povezani s određenim načinom proizvodnje

etnologija i antropologija

proizvođenje drugosti

proces kojim određeni diskurs konstruira identitet drugoga

interdisciplinarne humanističke znanosti

proizvoljnost

nepostojanje ovisnosti između oblika znaka i njegova značenja

etnologija i antropologija

Projekt ljudskog genoma

međunarodni projekt s ciljem određivanja slijeda nukleotida i položaja gena cjelokupnoga ljudskog genoma

etnologija i antropologija

proksemika

disciplina koja proučava društvenu uporabu prostora u komunikaciji

etnologija i antropologija

promatranje sa sudjelovanjem

metoda prikupljanja podataka promatranjem ponašanja ljudi i sudjelovanjem u njihovim svakodnevnim aktivnostima

etnologija i antropologija