struna tražilica

image shadow

prikrivanje pogreške

stanje u kojem pogreška postoji u podelementu nekog elementa, ali se ne može prepoznati zbog pogreške u tom elementu ili zbog neke druge pogreške u tome ili nekom drugom podelementu

terminološke norme

prilagodna ploča

sastavni dio smješten između sapnice i tijela držača sapnice koji osigurava zaustavljanje podizanja igle

terminološke norme

primarna opskrba

dio središnjeg opskrbnog sustava koji opskrbljuje razvodni cjevovodni sustav medicinskim plinom

terminološke norme

primarni eksploziv

eksplozivna tvar osjetljiva na iskru, trenje, udarac ili plamen, a sposobna je prenijeti iniciranje na tvar primatelja

terminološke norme

primarni kvar

kvar nekog elementa koji nije uzrokovan izravno ili neizravno kvarom ili pogreškom drugog elementa

terminološke norme

primarni mulj

mulj koji nastaje u primarnoj obradi otpadne vode, a nije pomiješan s drugim muljevima koji se vraćaju u obradu

terminološke norme

primarni zatvarač odijela

svaki zatvarač koji se upotrebljava pri oblačenju odijela za normalne svrhe

terminološke norme

primarno gorivo

osnovno gorivo/goriva energane

terminološke norme

primarno zračenje

pravocrtno izravno zračenje od izvora do primatelja, bez skretanja

terminološke norme

primjena normativnoga dokumenta

uporaba normativnoga dokumenta u proizvodnji, trgovini itd.

terminološke norme