struna tražilica

image shadow

provjera hidrauličkoga izdizanja tla

matematički izračun otpornosti temeljnoga tla na slom prouzročen hidrauličkim izdizanjem

građevinarstvo

prslina

zatvorena pukotina teško vidljiva ljudskim okom

građevinarstvo

pukotina

lom u geološkoj formaciji uzduž kojega nije došlo do vidljivoga pomaka

građevinarstvo

punostijeni nosač

betonski ili metalni nosač kompaktnoga poprečnog presjeka

građevinarstvo

putnička zgrada

objekt za prihvat i otpremu putnika i prtljage

građevinarstvo

puzanje

porast deformacije pri stalnome naprezanju

građevinarstvo