struna tražilica

image shadow

vulkanizacija

proces spajanja kaučuka sa sumporom uz odgovarajuću temperaturu i u kojem stvaraju tvrde smjese

dentalna medicina