struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

izljušćivanje

kirurški postupak kojim se kohlejom uklanja patološko tkivo

temeljne medicinske znanosti

izmišljena bolest

psihički poremećaj pri kojemu bolesnik nema ni jedan simptom bolesti

dentalna medicina

izmjenični kopolimer

kopolimer koji ima ponavljane jedinice naizmjence raspoređene u pravilnome rasporedu

dentalna medicina

iznenadna noćna zaduha

iznenadan napadaj obilježen izrazitim manjkom zraka, koji pogođenu osobu budi iz sna, a najčešće se događa jedan do tri sata nakon odlaska na spavanje

temeljne medicinske znanosti

izogeni presadak

presadak prenesen s jednoga na drugoga jednojajčanog blizanca

dentalna medicina

izolacijsko sredstvo

sredstvo koje se primjenjuje prije početka izradbe voštanoga odljeva te se njime premazuje radni bataljak, a služi osiguranju slobodnoga prostora za cement

dentalna medicina

izomeri

spojevi jednake molekulske forumule u kojima svaka molekula ima isti broj različito raspoređenih atoma istoga elementa

dentalna medicina

izometrička kontrakcija

kontrakcija bez skraćivanja kojom se učvršćuje ili stabilizira čeljust

temeljne medicinske znanosti

izoosmozni

koji ima jednaku osmoznu koncentraciju kao i referentna otopina

temeljne medicinske znanosti

izotonična kontrakcija

kontrakcija pod stalnim opterećenjem pri kojoj je u mišiću podražen velik broj motoričkih jedinica i pri kojoj se mišići potpuno skraćuju

temeljne medicinske znanosti