struna tražilica

image shadow

životna povijest

naracija osobe o vlastitu životu

etnologija i antropologija

životni ciklus

slijed razdoblja rasta, razvoja i sazrijevanja organizma od začeća do smrti

etnologija i antropologija

žrtvovanje

obredni čin prinošenja ljudi, životinja ili predmeta u čast božanstvu radi zahvale ili stjecanja blagonaklonosti

etnologija i antropologija