struna tražilica

image shadow

značajnost

kvalitativna karakteristika računovodstvene informacije koja ima utjecaj na odluke korisnika i čije izostavljanje i pogrešno prikazivanje može utjecati na odluke koje korisnici donose na temelju financijskih informacija izvještajnoga subjekta

ekonomija

žetva

postupak odvajanja proizvoda od biološke imovine

ekonomija