struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

značajan utjecaj

moć sudjelovanja u donošenju odluka o financijskim i poslovnim politikama u poduzeću koje je predmetom ulaganja, ali ne i kontrola ili zajednička kontrola nad tim politikama

ekonomija

značajno pogrešno prikazivanje

pogrešno prikazivanje za koje se može razumno očekivati da pojedinačno ili u zbroju može utjecati na poslovne odluke korisnika donesene na temelju financijskih izvještaja

ekonomija

značajnost

kvalitativna karakteristika računovodstvene informacije koja ima utjecaj na odluke korisnika i čije izostavljanje i pogrešno prikazivanje može utjecati na odluke koje korisnici donose na temelju financijskih informacija izvještajnoga subjekta

ekonomija

žetva

postupak odvajanja proizvoda od biološke imovine

ekonomija