struna tražilica

image shadow

zona proksimalnoga razvoja

udaljenost između razine stvarnoga razvoja djeteta određene neovisnim rješavanjem problema i razine potencijalnoga razvoja određene rješavanjem problema pod vodstvom odraslih ili u suradnji sa sposobnijim vršnjacima

etnologija i antropologija

zooarheologija

prikupljanje, analiza i tumačenje životinjskih ostataka iz arheoloških nalazišta

etnologija i antropologija

zoosemiotika

proučavanje komunikacije među životinjama

etnologija i antropologija

zrcalni neuroni

neuroni koji se u mozgu aktiviraju tijekom izvođenja neke radnje ili promatranja te radnje

etnologija i antropologija

zrcalni test

ispitivanje sposobnosti primata da prepoznaju vlastiti odraz u zrcalu

etnologija i antropologija

zurenje

napadno gledanje povezano s osjećajem želje

etnologija i antropologija

ženski brak

brak dviju žena

etnologija i antropologija

žensko obrezivanje

obrezivanje vanjskih ženskih spolnih organa

etnologija i antropologija

žensko pismo

ženski simbolički izraz koji nastoji prevladati patrijarhalnu hegemoniju u jezičnim strukturama

rodni studiji

životinjska komunikacija

ponašanje neke životinje koje utječe na ponašanje druge životinje

etnologija i antropologija