struna tražilica

image shadow

zalihe ambalaže

zalihe koje služe za pakiranje odnosno zaštitu sirovina, materijala, proizvoda ili robe

ekonomija

zalihe automobilskih guma

količina automobilskih guma male vrijednosti kupljenih radi montaže na kotač prijevoznoga sredstva

ekonomija

zalihe gotovih proizvoda

zalihe koje su nastale kao konačni rezultat proizvodnje

ekonomija

zalihe rezervnih dijelova

zalihe koje obuhvaćaju gotove elemente, sklopove ili uređaje koji se ugrađuju u postrojenja, opremu, strojeve, prijevozna sredstva ili svaki drugi oblik dugotrajne imovine zbog potreba popravaka ili održavanja

ekonomija

zalihe sirovina i materijala

zalihe koje su proizvod rudarstva, poljoprivrede, šumarstva te prerađivačkih ili obrađivačkih djelatnosti i koje se upotrebljavaju u proizvodnji gotovih proizvoda

ekonomija

zalihe sitnoga inventara

zalihe male vrijednosti koje se mogu upotrebljavati kraće ili dulje od jedne godine odnosno jednoga obračunskog razdoblja

ekonomija

zalihe trgovačke robe

trgovačka roba nabavljena radi daljnje prodaje u sklopu redovitoga poslovanja poduzeća koje se bavi djelatnošću trgovine

ekonomija

zarađeni kapital

kapital koji poduzeće stvara aktivnostima poslovanja

ekonomija

zaseban subjekt

zasebno prepoznatljiva financijska struktura, uključujući samostalne subjekte osnovane prema zakonu, neovisno o tome imaju li pravnu osobnost

ekonomija

zaštitni znak

pravo kojim podnositelj prijave osigurava da će se njegov prepoznatljiv znak razlikovati od drugih znakova poduzeća iste, slične i drukčije djelatnosti

ekonomija