struna tražilica

image shadow

zabrana rodoskvrnuća

zabrana spolnoga odnosa među bliskim rođacima

etnologija i antropologija

zadružna obitelj

samodovoljna obiteljska i radna zajednica sastavljena od više nuklearnih i višegeneracijskih obitelji, s posebnom strukturom vlasničkih odnosa i podjelom uloga

etnologija i antropologija

zagovaračko istraživanje

istraživanje usmjereno na zagovaranje promjene postojeće neravnoteže u raspodjeli moći i socioekonomskih resursa

interdisciplinarne društvene znanosti

zajednica

skupina pojedinaca povezanih potrebama, interesima, pravilima ili običajima

etnologija i antropologija

zajednica prakse

skupina ljudi okupljenih oko zajedničkoga angažmana tijekom kojega dijele istovjetne obrasce komunikacijskoga ponašanja

etnologija i antropologija

zajednički predak

predak od kojega je potekla skupina jedinka

biologija

zaliha gena

ukupnost gena i raspon svih varijacija pojedinih gena koje dijele reproduktivno sposobne jedinke neke populacije

biologija

zamjena

razmjena dobara i usluga bez novca

etnologija i antropologija

zamjena jezika

proces u kojemu skup jezičnih obilježja pojedinca ili zajednice prestaje biti sredstvom komunikacije ili ishod toga procesa

filologija

zanatska specijalizacija

ustaljen način organizacije proizvodnje u kojemu proizvođač razmjenom svojih proizvoda izvan vlastitoga kućanstva zadovoljava dio svojih životnih potreba

etnologija i antropologija