struna tražilica

image shadow

protutežna centrifugalna boca

centrifugalna boca koja se postavlja u njišuće vjedro obješeno na ručice rotora centrifuge nasuprotno njišućem vjedru u kojemu je centrifugalna boca s heterogenom tekućom smjesom

kemija

protutežna centrifugalna kušalica

centrifugalna kušalica koja se postavlja u utor rotora ili u njišuće vjedro obješeno na ručice rotora centrifuge nasuprot utoru rotora ili njišućem vjedru u kojemu je centrifugalna kušalica s heterogenom tekućom smjesom

kemija

protutežna centrifugalna mikrokušalica

centrifugalna mikrokušalica koja se postavlja u utor rotora mikrocentrifuge koji je nasuprotan utoru rotora u kojemu je centrifugalna mikrokušalica s heterogenom tekućom smjesom

kemija

prozor za matrično naslojavanje

pločica od materijala propusnoga za ultraljubičasto i vidljivo zračenje na koju se naslojavaju tvari u tehnici matrične izolacije

kemija

prstenasti prilagodnik za vakuumsko filtranje

prilagodnik za vakuumsko filtranje s Büchnerovim ili Hirschovim lijevcima koji nemaju izbrušeni konus na odsisnoj cijevi, a prihvatna posuda nema izvod za spajanje na vakuum

kemija

pulsirajući ekstraktor

ekstraktor oblika kolone u kojemu dvije tekućine, uz pulsiranje, struje protustrujno kroz sitaste plitice, pri čemu na granici faza određeni sastojci prelaze iz jedne u drugu tekuću fazu

kemija

purin

nezasićeni heterociklički spoj, kondenzirani sustav pirimidinskoga i imidazolnoga prstena, molekulske formule C5H4N4

kemija

pužna sušnica

kondukcijska sušnica cijevasta oblika u kojoj transportna pužnica pospješuje kontakt između proizvoda koji se suši i obodne ogrjevne cijevne površine

kemija