struna tražilica

image shadow

prisilna migracija

prisilno ili nužno iseljavanje ljudi s nekoga područja

interdisciplinarne društvene znanosti

pristup četiriju područja

stajalište koje antropologiju definira kao sastavnicu četiriju povezanih disciplina: sociokulturne, biološke, lingvističke i arheološke antropologije

etnologija i antropologija

prisvajanje

preuzimanje stranih kulturnih obilježja

etnologija i antropologija

privatni haplotip

haplotip svojstven samo jednoj populaciji

etnologija i antropologija

prividna spoznaja

neprepoznavanje arbitrarne prirode društvenih praksa

etnologija i antropologija

prividno srodstvo

društveni odnos koji je na temelju nekoga običaja izjednačen sa srodstvom

etnologija i antropologija

priziv

proces kojim ideološki državni aparati imenuju pojedince i od njih stvaraju subjekte

etnologija i antropologija

procesna arheologija

teorijsko usmjerenje u arheologiji usredotočeno na proučavanje procesa kulturne promjene

etnologija i antropologija

procjena prehrane

utvrđivanje prehrane osobe koje se temelji na njezinu iskazu o uobičajenome unosu hrane ili unosu hrane tijekom prethodnoga dana

etnologija i antropologija

procjena visine

određivanje visine osobe na temelju duljine njezinih kosti

etnologija i antropologija