struna tražilica

image shadow

proračun graničnoga stanja uporabljivosti

matematički izračun vrijednosti pomaka, progiba, naprezanja, širine pukotina ili vibracija opterećene konstrukcije, dijela konstrukcije ili konstrukcijskoga elementa

građevinarstvo

proračunska vrijednost

vrijednost parametra koja se upotrebljava u projektnim proračunima

građevinarstvo

proračunske situacije

sva moguća djelovanja, njihove kombinacije, slučajevi opterećenja, stanja, uvjeti i pojave koji mogu dovesti do gubitka nosivosti

građevinarstvo

proračunski zahtjevi

potrebne provjere svake geotehničke proračunske situacije kako bi se utvrdilo da nije premašeno ni jedno odgovarajuće granično stanje

građevinarstvo

prosta greda

jednoelementni nosač oslonjen na nepomični i vodoravno pokretni zglobni ležaj

građevinarstvo

prostor za čekanje

prostor između pješačkoga prijelaza i vanjskoga ruba kružnoga kolnika koji vozilima na ulazu služi za čekanje prihvatljive vremenske praznine u kružnome prometnom toku kako bi se uključila u njega, a na izlazu im služi za propuštanje pješaka i biciklista

građevinarstvo

proširenje kolosijeka

povećanje širine kolosijeka u lukovima manjih polumjera radi smanjenja otpora i trošenja tračnica i vijenca kotača pri prolasku željezničkoga vozila

građevinarstvo

protočna hidroelektrana

hidroelektrana kod koje se kroz turbine propušta dotok vode bez transformacije

građevinarstvo

protočna krivulja

odnos između vodostaja i protoka u poprečnome presjeku vodotoka

građevinarstvo

protok

brzina protjecanja tekućine po jedinici površine okomito na ravninu proizvoda uz prethodno određene potencijale

građevinarstvo