struna tražilica

image shadow

humoralna imunost

svojstvo organizma da se odupre djelovanju stranih tvari, posredovano protutijelima

temeljne medicinske znanosti

Hunter-Schregerove pruge

optički fenomen vidljiv pod mikroskopom, koji nastaje isprepletanjem snopova caklinskih prizama u njihovu toku, pri čemu se na mjestu križanja vide tamnije pruge, a na mjestu rasplitanja svjetlije pruge

temeljne medicinske znanosti

Hunterov sindrom

X-vezani oblik mukopolisaharidoze s blaže izraženim promjenama

temeljne medicinske znanosti

Huntingtonova bolest

nasljedna degenerativna bolest središnjega živčanog sustava obilježena korejom i demencijom

temeljne medicinske znanosti

Hurlerov sindrom

nakupljanje kiselih mukopolisaharida u različitim tkivima zbog enzimskoga defekta

temeljne medicinske znanosti

Hutchinsonov zub

zub bačvasta izgleda s oštećenjem sjekutićnoga brida u obliku polumjeseca, koji nastaje kao posljedica teratogenoga djelovanja mikroorganizma na ameloblaste

temeljne medicinske znanosti

hvatište

mjesto na kojemu se spajaju mišići i tetive na kostima

temeljne medicinske znanosti

hvatište mišića

anatomski definirano mjesto uz koje se skeletni mišić pričvršćuje tetivom ili tetivnom pločom

temeljne medicinske znanosti