struna tražilica

image shadow

zaključna bilanca

bilanca koja se sastavlja na kraju svakoga obračunskog razdoblja

ekonomija

zaključni saldo

saldo koji se utvrđuje pri zaključivanju konta kao razlika dugovnoga prometa i potražnoga prometa evidentiranoga na kontu tijekom razdoblja

ekonomija

zaključni tečaj

spot tečaj na kraju izvještajnoga razdoblja

ekonomija

zakon o računovodstvu

dio normativnoga okvira računovodstva koji uređuje temeljna računovodstvena pitanja

ekonomija

zakonska obveza

obveza koja proizlazi iz ugovora, zakona ili drugih pravnih propisa

ekonomija

zakonska revizija

revizija godišnjih financijskih izvještaja koja se prema Zakonu o reviziji zahtijeva na temelju prava Europske unije, propisa Republike Hrvatske ili se dobrovoljno obavlja na zahtjev malih poduzetnika u skladu s relevantnim propisima

ekonomija

zakonske rezerve

rezerve iz dobiti koje se obvezno izdvajaju prema odredbi nadležnoga zakonskog propisa

ekonomija

zalihe

kratkotrajna imovina koju poduzeće stječe s namjerom prodaje ili upotrebe u proizvodnome procesu radi proizvodnje proizvoda ili pružanja usluga

ekonomija

zalihe ambalaže

zalihe koje služe za pakiranje odnosno zaštitu sirovina, materijala, proizvoda ili robe

ekonomija

zalihe automobilskih guma

količina automobilskih guma male vrijednosti kupljenih radi montaže na kotač prijevoznoga sredstva

ekonomija