struna tražilica

image shadow

vrač

osoba koja upotrebljava magiju ili priziva nadnaravne sile u svrhu liječenja ili poništavanja uroka ili kletava

etnologija i antropologija

vragolan

lik iz mitologije i folklora koji različitim lukavštinama i smicalicama vara ostale likove i namjerno krši uobičajena pravila ponašanja

etnologija i antropologija

vrijednost

kulturno definirana ideja o istini, ispravnosti i ljepoti

etnologija i antropologija

vrsta

skupina jedinka koje se mogu međusobno razmnožavati i koje su reproduktivno izolirane od drugih takvih skupina

biologija

vršna brzina rasta

najveća brzina rasta u vrijeme adolescentnoga zamaha rasta

etnologija i antropologija

vrtlarstvo

strategija opstanka temeljena na ekstenzivnoj obradbi malih zemljišnih parcela

etnologija i antropologija

vrtlog

dermatoglifski crtež tvoren od niza zakrivljenih epidermnih grebena koji ima najmanje dva triradijusa s kružnim smjerom grebena

etnologija i antropologija

Wahlundov učinak

pojava smanjene heterozigotnosti zbog supstrukturiranosti populacije

etnologija i antropologija

Wernickeovo područje

dio sljepoočnoga moždanog režnja koji je odgovoran za jezično razumijevanje

etnologija i antropologija

Wright-Fisherov populacijski model

model populacijske strukture koji podrazumijeva idealnu populaciju stalne veličine, jednakoga omjera spolova, nepreklapanje generacija, slučajni odabir reprodukcijskoga partnera i jednaku vjerojatnost doprinosa pojedinca genskoj zalihi sljedeće generacije

etnologija i antropologija