struna tražilica

image shadow

verbalna komunikacija

komunikacija ostvarena govorom

etnologija i antropologija

vernakular

svakodnevni govor određene zajednice

etnologija i antropologija

vertikalna evolucija

postupan proces promjene jedne vrste u novu, reproduktivno različitu vrstu

etnologija i antropologija

vezanost gena

pojava zajedničkoga nasljeđivanja alela koji se nalaze na istome kromosomu

etnologija i antropologija

vidljiva potrošnja

razmetanje skupim stvarima i uslugama radi društvenoga prestiža

etnologija i antropologija

vidovitost

sposobnost predviđanja budućih događaja ili otkrivanja nepoznatoga znanja s pomoću znamenja ili nadnaravnih sila

etnologija i antropologija

virilokalnost

naseljavanje bračnoga para u muževu domu nakon sklapanja braka

etnologija i antropologija

visinski okoliš

područje iznad 2500 metara nadmorske visine

etnologija i antropologija

visoka kultura

kulturni proizvodi koji se smatraju iznimno vrijednim umjetničkim ostvarenjem

etnologija i antropologija

visokokontekstualna kultura

kultura u kojoj kontekst sadržava važne podatke za razumijevanje značenja u govornoj komunikaciji

etnologija i antropologija