struna tražilica

image shadow

vanjsko financiranje

financiranje imovine poduzeća tuđim ili vlastitim izvorima iz vanjske okoline poduzeća

ekonomija

varant

vrijednosni papir koji imatelju daje pravo kupnje određenoga broja redovitih dionica po unaprijed određenoj cijeni do određenoga datuma

ekonomija

varijabilni trošak

trošak koji reagira na promjenu razine aktivnosti ili na stupanj iskorištenosti kapaciteta

ekonomija

vertikalna analiza

analiza i ocjena strukture financijskih podataka unutar jednoga financijskog izvještaja u jednoj godini

ekonomija

višefazna djelidbena kalkulacija

djelidbena kalkulacija koja se primjenjuje u masovnoj proizvodnji jednoga proizvoda čija se proizvodnja odvija u više faza ili procesa

ekonomija

viši revizor

osoba koja je nadređena revizorima te usmjerava, raspoređuje i nadzire zadatke unutar pojedinačnih revizija među članovima revizorskoga tima

ekonomija

vjerojatno

izražava veću mogućnost da određeni događaj nastane nego da ne nastane

ekonomija

vježbenik

osoba koja se postupno uvodi u poslove revizije

ekonomija

vlasnički instrument

ugovor kojim se dokazuje preostali udio u imovini poduzeća nakon odbitka svih njegovih obveza

ekonomija

vlastite dionice i udjeli

vlasnički vrijednosni papiri koje je inicijalno izdao subjekt koji ih posjeduje

ekonomija