struna tražilica

image shadow

utilitarizam

moralna i filozofska doktrina prema kojoj je najpravedniji onaj postupak koji donosi najveće dobro najvećemu broju ljudi

etnologija i antropologija

uzajamni altruizam

altruizam koji se temelji na pruženim uslugama ili pomoći s očekivanjem uzvratnoga altruističkog ponašanja

etnologija i antropologija

uzorak

podskup populacije izdvojen radi njezina istraživanja

interdisciplinarne društvene znanosti

uzorkovanje zasićenjem

metoda uzorkovanja koja se sastoji od intervjuiranja niza osoba sve dok daljnji intervjui ne prestanu donositi nove informacije

interdisciplinarne humanističke znanosti

užitak

neizreciv osjećaj prekomjerne i neobuzdane bolne naslade

interdisciplinarne humanističke znanosti

varijacije

razlike koje postoje među pojedincima i populacijama

etnologija i antropologija

vegetarijanstvo

prehrana koja ne sadržava namirnice životinjskoga podrijetla

etnologija i antropologija

velika tradicija

poopćeno elitno kulturno naslijeđe i znanje utemeljeno na standardiziranim pisanim tekstovima

etnologija i antropologija

veliki čovjek

lokalni vođa čija moć počiva na karizmi, osobnim sposobnostima i ekonomskim vještinama

etnologija i antropologija

veliki jaz

oprečnost između primitivnoga i modernoga načina života i mišljenja

etnologija i antropologija