struna tražilica

image shadow

zračni konvejer

sustav za odsisavanje i transportiranje usitnjenoga drva i drvne prašine zračnom strujom

drvna tehnologija

zračno štrcanje

štrcanje pri kojemu se raspršuje stlačenim zrakom

drvna tehnologija

zrakosuho drvo

prosušeno drvo u kojemu se sadržaj vode kreće između 12 i 18 %

drvna tehnologija

zrelo drvo

drvo vanjskih godova koje se oblikuje izvan zone juvenilnoga drva djelovanjem zreloga kambija

drvna tehnologija

zub pile

dio lista pile kojemu je na vrhu rezna oštrica kojom se razdvaja drvno tkivo tijekom piljenja

drvna tehnologija

zubi s umetcima od tvrdoga metala

zubi s reznim dijelom od tvrdih slitina nanesenih u utor na vrhu svakoga zuba koji se potom brušenjem oblikuje u oštricu

drvna tehnologija

zvjezdasta preša

preša s više pomičnih radnih površina za širinsko i/ili debljinsko lijepljenje

drvna tehnologija

zvjezdasto uslojeno drvo

furnirsko uslojeno drvo proizvedeno u zvjezdastome obliku

drvna tehnologija

zvučna izolativnost drva

svojstvo drva, drvnoga građevnoga proizvoda, dijela drvene građevine ili objekta da u određenoj mjeri umanjuje prijenos zvučne energije

drvna tehnologija

želatinozno drvno vlakance

drvno vlakance s nelignificiranim želatinoznim slojem stijenke

drvna tehnologija