struna tražilica

image shadow

zlatni rez

podjela veličine na dva dijela pri čemu je omjer većega dijela prema manjemu jednak omjeru te veličine prema većemu dijelu

matematika

znamenka

broj istih potencija pri zapisu broja u brojevnome sustavu

matematika

zraka

dio pravca s jedne strane točke pravca, uključujući i tu točku

matematika

žarište elipse

svaka od dviju točaka koje imaju svojstvo da je zbroj njihovih udaljenosti do bilo koje točke zadane elipse stalan

matematika

žarište hiperbole

svaka od dviju točaka kojima je apsolutna vrijednost razlike udaljenosti od bilo koje točke zadane hiperbole stalna

matematika

žarište parabole

točka sa svojstvom da je zadana parabola skup svih točaka ravnine koje su jednako udaljene od te točke i od ravnalice te parabole

matematika