struna tražilica

image shadow

završno prekrivanje

prekrivanje kako bi se stvorio trajan pokrov

terminološke norme

zbijanje

mehanička obradba kako bi se smanjio volumen krutog otpada

terminološke norme

zdenac sapnice

komora u vršku sapnice s provrtima iz koje gorivo ulazi u ubrizgavajuće/ raspršivajuće provrte

terminološke norme

zgusnuti mulj

mulj u kojem je povećana koncentracija krutih čestica uklanjanjem vode

terminološke norme

zona disanja

prostor oko radnikova lica iz kojeg on udiše

terminološke norme

zrnanje

vidljivi prikaz zrnatosti

terminološke norme

zrnatost

stohastičko odstupanje zacrnjenja na radiogramu dodano slici predmeta

terminološke norme

željezov mulj

mulj iz procesa uklanjanja željeza (mangana) iz podzemnih ili izvorskih voda s visokim sadržajem željezovih (manganovih) oksihidroksida

terminološke norme

ženski stožac

stožasta naprava koja se spaja na sklop visokotlačnoga cjevovoda za ubrizgavanje goriva

terminološke norme

životinjski otpad

leševi ili dijelovi životinja, ili proizvodi životinjskoga porijekla koji nisu namijenjeni za izravnu ljudsku potrošnju, s iznimkom životinjskih izlučina i ostataka hrane

terminološke norme