struna tražilica

image shadow

duboko učenje

strojno učenje koje se odnosi na računala koja uče na temelju neuronskih mreža s pomoću kojih mogu, na temelju prethodnih zadataka, naučiti samostalno donositi odluke povezane s obradom podataka

filologija

duga množina

množina imenice muškoga roda kad se osnova produžuje sufiksom -ov- ili iza palatala -ev-

filologija

dužina

trajanje sloga ili samoglasnika

filologija

dužina

znak kojim se bilježi dugi samoglasnik

filologija

dvoglas

spoj dvaju samoglasnika kod kojih oba dijela pripadaju istomu slogu, ali je nosilac sloga samo jedan, a drugi se po izgovoru približava suglasniku

filologija

dvojezična govornica

ženska osoba koja govori dva usvojena jezika

filologija

dvojezičnost

sposobnost govornika da se služi dvama jezicima

filologija

dvostruko ime

ime koje se sastoji od dviju samostalnih sastavnica kojim se imenuje cjelovit zemljopisni objekt, osoba ili koji drugi imenovani objekt

filologija

dvostruko prezime

prezime koje se sastoji od dviju samostalnih sastavnica koja zajedno tvore novo prezime

filologija

dvotočka

pravopisni znak koji označuje stanku, promjenu intonacije ili jačine glasa ispred upravnoga govora ili nabrajanja

filologija