struna tražilica

image shadow

sintaksa

grana gramatike koja proučava spojeve riječi, sintagme, rečenice i tekst

filologija

sklonidba

promjena imenica, zamjenica, brojeva i pridjeva po padežima

filologija

slog

najmanja izgovorna jedinica koju čine jedan samoglasnik i najmanje jedan suglasnik

filologija

specijalni korpus

korpus koji obuhvaća samo jedan jezični varijetet odabran po određenim kriterijima

filologija

sročnost

odnos između glavne i zavisne sastavnice sintagme u kojemu se podudaraju padež, a najčešće i rod i broj glavne i zavisne sastavnice

filologija

standardni jezik

varijetet koji govornici smatraju najprikladnijim u službenoj uporabi

filologija

stupnjevanje

promjena s obzirom na intenzitet ili količinu

filologija

stupnjevanje pridjeva

promjena pridjeva s obzirom na količinu nekoga svojstva koje ima imenica uz koju pridjev stoji

filologija

stupnjevanje priloga

promjena priloga s obzirom na količinu nekoga svojstva koje ima glagol uz koji prilog stoji

filologija

suglasnik

glas pri čijemu je izgovoru potpuno ili djelomično zatvoren prolaz zračnoj struji

filologija