struna tražilica

image shadow

kvalitativni cilj

postavljanje zadanih razina nefinancijskih parametara poslovanja

ekonomija

kvaliteta dobiti

financijski pokazatelj kojim se mjeri omjer novčanoga toka iz poslovnih aktivnosti u ostvarenome obračunskom rezultatu poslovanja

ekonomija

kvaliteta prodaje

financijski pokazatelj kvalitete dobiti kojim se ocjenjuje sposobnost poduzeća da naplaćuje ostvarene prihode od prodaje

ekonomija

kvantitativni cilj

postavljanje zadane razine i optimalnoga odnosa sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća

ekonomija

kvartalno izvješće interne revizije

izvješće funkcije interne revizije u kojemu se sažimaju i predstavljaju rezultati rada odjela interne revizije tijekom kvartalnoga razdoblja te koje se uspoređuje s kvartalnim planom interne revizije kako bi se utvrdio stupanj njegova ostvarenja

ekonomija