struna tražilica

image shadow

stručni raspored

redoslijed koji slijedi podjele uspostavljene klasifikacijskim sustavom

informacijske i komunikacijske znanosti

stručni urednik

urednik koji predlaže naslov i priređuje elemente ugovora u suradnji s autorom, ali ne potpisuje ugovore

informacijske i komunikacijske znanosti

stručno knjižnično osoblje

knjižnično osoblje koje obuhvaća knjižničarsko osoblje i stručnjake neknjižničarskih profila uključene u obavljanje knjižnične djelatnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

stručno označivanje

označivanje u kojemu su obvezni predmetna analiza sadržaja jedinice građe i klasifikacijski identifikatori

informacijske i komunikacijske znanosti

stručno vođenje

metoda usmjeravanja, poučavanja ili osposobljavanja osoba, skupina ljudi ili organizacija s namjerom razvijanja njihovih potencijala za postizanje određenoga cilja

informacijske i komunikacijske znanosti

stručnost

znanja, vještine i iskustvo primijenjeni i savladani u određenome kontekstu

informacijske i komunikacijske znanosti

strukturirani rječnik

organizirani skup odabranih naziva iz kojega se biraju predmetne odrednice ili deskriptori kojima se iskazuje sadržaj jedinice građe

informacijske i komunikacijske znanosti

strukturni metapodatak

metapodatak kojim se opisuje unutarnja struktura jedinice elektroničke građe

informacijske i komunikacijske znanosti

stvarna odrednica

odrednica koju čini određen broj riječi iz stvarnoga naslova naveden na vrhu kataložne jedinice u posebnome redu

informacijske i komunikacijske znanosti

stvarni katalog

katalog u kojemu je raspored jedinica uređen prema sadržaju publikacija što ih jedinice u katalogu zastupaju

informacijske i komunikacijske znanosti