struna tražilica

image shadow

aula

prostrano i otvoreno dvorište ili predvorje okruženo trijemovima u antičkim grčkim domovima iz kojega voda ulazi u stambene prostorije

arhitektura i urbanizam

aulej

zavjesa ili tapiserija rimskoga teatra koja zaklanja pozornicu djelomično poput paravana i spušta se u uski prosjek na pozornici kad počinje predstava razotkrivajući scenu, a diže se kad predstava završava

povijest umjetnosti

aureola

dekorativni prikaz zlatnoga sjaja oko glave kojim se ističe dostojanstvo božanskih ili svetih osoba

povijest umjetnosti

autarkija

gospodarska neovisnost koja pretpostavlja samodovoljnost i zatvorenost administrativno-političke cjeline prema vanjskim privrednim i političkim čimbenicima

arhitektura i urbanizam

azijska baza

bogato raščlanjena i profilirana baza stupa jonskoga reda oblikovana kvadratnim blokom plinte koji nosi dva kružna trohila i na vrhu jedan kružni torus, međusobno odijeljenih uskim vrpcama konveksne profilacije

povijest umjetnosti