struna tražilica

image shadow

vjerojatnost

statistička veličina u kojoj je slučajan događaj opisan realnim brojem iz intervala od 0 do 1, ovisno o stupnju vjerovanja da će se taj događaj zbiti

matematika

Voronoiov dijagram

podjela ravnine na plohe temeljene na blizini točaka određenom podskupu ravnine

matematika

zaključivanje

logički postupak kojim jedan sud proizlazi iz drugih, različitih sudova

kognitivna znanost

žarište

točka najveće oštrine fotografske slike

grafička tehnologija