struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

kulturni šok

stanje nesigurnosti i nelagode koje se pojavljuje u dodiru s drukčijim okolišem

etnologija i antropologija

kulturni tip

analitičko sredstvo za obilježavanje pravilnosti u pojavljivanju kulturnih obilježja različitih zemljopisno i povijesno udaljenih zajednica s ciljem njihove usporedbe

etnologija i antropologija

kulturno područje

zemljopisni prostor na kojemu se pojavljuje kulturni kompleks

etnologija i antropologija

kulturno središte

područje iz kojega je poteklo određeno kulturno obilježje

etnologija i antropologija

kulturno uvjetovani sindrom

skup znakova i simptoma bolesti koji se pojavljuje samo u određenim kulturnim uvjetima

etnologija i antropologija

kulturno-povijesni pristup

pristup istraživanju kulturne promjene temeljen na načelima povijesnoga objašnjenja specifičnih vremensko-prostornih okolnosti

etnologija i antropologija

kulturologija

interdisciplinarna znanstvena grana koja proučava kulturu

etnologija i antropologija

kumstvo

obredno srodstvo u kršćanskim zajednicama u kojemu osoba obredom krštenja preuzima odgovornost za duhovni odgoj i blagostanje krštenoga

etnologija i antropologija

kuvada

običaj da muž imitira ili dijeli neke aspekte ženina iskustva tijekom trudnoće i poroda

etnologija i antropologija

kvalitativne metode

metode prikupljanja i analize podataka kojima je cilj pružiti nenumerički, emski opis i tumačenje predmeta proučavanja te koje se temelje na empatičkome odnosu istraživača prema pripadnicima proučavane skupine

interdisciplinarne društvene znanosti