struna tražilica

image shadow

pričuvna opskrba

dio izvora opskrbe koji u slučaju neispravnosti i primarne i sekundarne opskrbe ili tijekom održavanja opskrbljuje cjevovodni razvodni sustav

terminološke norme

pričuvna zalihost

ona zalihost pri kojoj dio sredstava za izvođenje zahtijevane funkcije treba biti aktiviran, dok se preostali dio (dijelovi) sredstava nalazi(e) izvan funkcije, sve dok se za njima ne ukaže potreba

terminološke norme

pričvrsna matica

slobodno rotirajući sastavni dio s navojem ugrađen suosno na tijelo držača sapnice, koji se upotrebljava za pričvršćenje ubrizgača na motor

terminološke norme

pričvršćivač

dio štitnika koji omogućuje sigurno pričvršćivanje štitnika na tijelo korisnika

terminološke norme

prigovor

izraz nezadovoljstva, različit od priziva, koji osoba ili organizacija upućuje tijelu za ocjenjivanje sukladnosti ili akreditacijskomu tijelu koji se odnosi na radnje toga tijela, pri čemu se očekuje odgovor

terminološke norme

prihvaćanje

uporaba rezultata ocjenjivanja sukladnosti koji daje druga osoba ili tijelo

terminološke norme

prihvaćeni hitci

svi pravilni hitci ili udarci, svi nepravilni hitci ili udarci u kojima je brzina udarca bila iznad ispitnih granica, ali je ispitni uzorak zadovoljio kriterije prolaza za proboj i utisnuće te svi nepravilni hitci ili udarci u kojima je brzina udarca bila ispod ispitnih granica, a ispitni uzorak nije zadovoljio kriterije prolaza

terminološke norme

prijenos detonacije

sposobnost održavanja fronta detonacije kroz cijelu masu eksploziva

terminološke norme

prikladnost za namjenu

sposobnost proizvoda, procesa ili usluge da u određenim uvjetima služi određenoj svrsi

terminološke norme

priključak

dio za povezivanje dvaju ili više sastavnih dijelova

terminološke norme