struna tražilica

image shadow

projektni val

zamišljen pravilan val opisan statistički reprezentativnim valnim parametrima za funkcionalne i konstrukcijske proračune pomorskih građevina

građevinarstvo

projektno razdoblje

vrijeme u kojemu se očekuje da kolnička konstrukcija zadovoljava radnim uvjetima i zahtjevima za održavanjem

građevinarstvo

prometni profil

ploha u poprečnome presjeku ceste širine jednake širini kolnika s rubnim trakovima i visine 4,20 m iznad kolnika

građevinarstvo

prometno opterećenje

broj vozila koja prolaze određenim presjekom ceste ili prometnoga traka u određenome vremenskom razdoblju

građevinarstvo

promjenjivo djelovanje

kratkotrajno djelovanje koje mijenja jakost u vremenu i prostoru

građevinarstvo

propusna moć ceste

najveći broj vozila koja mogu proći u jedinici vremena promatranim presjekom ceste

građevinarstvo

propusnost okomito na ravninu

obujamski protok vode ili drugoga fluida po jedinici površine uz jedinični pad potencijala pri laminarnome tečenju okomito na ravninu proizvoda

građevinarstvo

propusnost pruge

svojstvo pruge da u određenome razdoblju uz postojeću tehničku opremljenost, vrstu i seriju vučnih sredstava te usvojenu organizaciju prometa propusti određeni broj vlakova

građevinarstvo

propusnost u ravnini

kapacitet otjecanja u ravnini određenoga proizvoda pri hidrauličkome gradijentu 1

građevinarstvo

proračun graničnoga stanja nosivosti

matematički izračun sigurnosti konstrukcije, dijela konstrukcije ili konstrukcijskoga elementa

građevinarstvo