struna tražilica

image shadow

djetelina

oblik raskrižja izvan razine s četirima privozima u dvjema razinama u kojemu se promet u lijevome skretanju vodi neizravnom rampom, a u desnome skretanju izravnom rampom

građevinarstvo

dodatna kalkulacija

raspoređivanje neizravnih troškova kad su izravni troškovi već poznati i zabilježeni po mjestima i nositeljima troškova

građevinarstvo

dodatna staza za zaustavljanje

određeni prostor ispred praga za zaustavljanje zrakoplova u slučaju premašaja uzletno-sletne staze

građevinarstvo

dodatno opterećenje

dodatno okomito opterećenje raspodijeljeno po površini pridržanoga tla

građevinarstvo

dodirna površina

površina pneumatika koja je u dodiru s površinom kolnika

građevinarstvo

dokaznica mjera

dokument s osnovnim podatcima za izradbu troškovnika ili proračuna

građevinarstvo

donji ustroj ceste

zemljani trup i građevine koje preuzimaju prometno opterećenje i opterećenje gornjega ustroja ceste

građevinarstvo

donji ustroj željezničke pruge

geotehničke građevine, kolodvorske niske građevine i ostala niska gradnja u pružnome pojasu te konstruktorske građevine za premošćivanje zapreka

građevinarstvo

dopuštena nosivost

najveće opterećenje koje se nanosi na temeljno tlo bez rizika od gubitka stabilnosti ako granična vrijednost slijeganja nije premašena

građevinarstvo

doradba

radnja izvedena na nesukladnome proizvodu kako bi se uskladio sa zahtjevima

građevinarstvo