struna tražilica

image shadow

otvrdnjavanje obradbom

plastična deformacija metala i slitina preko granice elastičnosti čime se postiže veća tvrdoća materijala

fizika

otvrdnjavanje povećanjem topljivosti

proces otapanja vodika u kristalnim zrnima metala uslijed čega metal postaje tvrđi i lomljiviji

fizika

otvrdnjavanje precipitacijom

povećanje tvrdoće slitine u procesu pojavljivanja malih kristalita tijekom raspada prezasićene metalne čvrste otopine koji su prepreka za gibanje dislokacija

fizika

otvrdnjivanje deformacijom

povećanje tvrdoće materijala plastičnom deformacijom

fizika

ovisnost o veličini zrna

svojstvo materijala da pojedine fizičke značajke ovise o veličini kristalita

fizika

ozračeni obujam

dio obujma uzorka koji efektivno pridonosi rendgenskoj difrakcijskoj slici određen divergencijom i presjekom snopa te apsorpcijom rendgenskih zraka u uzorku

fizika

ozračenost

integral ozračenja po vremenu

interdisciplinarne prirodne znanosti

ozračenje

mjerna veličina za omjer zračevnoga toka i ploštine ozračene plohe

interdisciplinarne prirodne znanosti