struna tražilica

image shadow

zaštitna odjeća

odjeća koja pokriva ili zamjenjuje osobnu odjeću i koja je oblikovana za zaštitu od jedne ili više opasnosti

terminološke norme

zaštitna odjeća bez prozračivanja protiv zagađenja radioaktivnim česticama

zaštitna odjeća koja nema dovod čistog zraka za unutarnje prozračivanje i stvaranje nadtlaka

terminološke norme

zaštitna odjeća s prozračivanjem protiv zagađenja radioaktivnim česticama

zaštitna odjeća koja se opskrbljuje zrakom za disanje i osigurava unutarnje prozračivanje i nadtlak

terminološke norme

zaštitna oprema

odjeća i posebne naprave koje se odijevaju na tijelo ili se nose, namijenjene da smanje težinu ozljeda od napada ili slučajnih udara od projektila, noževa, igala i kopalja

terminološke norme

zaštitna oprema za borilačke sportove

oprema koja se nosi na tijelu, a namijenjena je za zaštitu od djelovanja vanjskih sila u borilačkim sportovima

terminološke norme

zaštitna ploča

materijal ili kombinacija materijala čvrste strukture namijenjenih za zaštitu od metaka i projektila posebno visoke energije i velike brzine ili onih koji probijaju štitnike

terminološke norme

zaštitna rukavica za lančanu pilu

svaki proizvod koji štiti šaku od posijecanja ručnom lančanom pilom

terminološke norme

zaštitna zona

površina zaštitne opreme koja je u prvome redu namijenjena za zaštitu korisnika i koja se podvrgava posebnomu ispitivanju

terminološke norme

zaštitni pokrivač

pokrivač koji se uobičajeno nalazi preko funkcionalnih elemenata prsluka za spašavanje ili pomagala za plutanje, npr. preko napuhavajuće komore napuhavajućeg prsluka za spašavanje, u svrhu njihove zaštite od mehaničkih oštećenja

terminološke norme

zaštitni rukav

savitljivi odjevni predmet koji prekriva ruku od zapešća do iznad lakta

terminološke norme