struna tražilica

image shadow

vrh hiperbole

svaka od dviju točaka presjeka zadane hiperbole i pravca koji prolazi njezinim žarištima

matematika

vrh kuta

točka u kojoj se sastaju krakovi kuta

matematika

vrh mnogokuta

točka u kojoj se sastaju dvije susjedne stranice mnogokuta

matematika

vrh piramide

točka izvan ravnine osnovke piramide koja je vrh svakoga trokuta koji omeđuje piramidu

matematika

vrh stošca

točka u kojoj se sastaju sve izvodnice stošca

matematika

vrh trokuta

točka u kojoj se sastaju dvije stranice trokuta

matematika

vrijednost funkcije u točki

vrijednost funkcije u elementu iz domene funkcije

matematika

vrijednost razlomka

rezultat dijeljenja brojnika s nazivnikom

matematika

zajednička razdioba slučajnih varijabla

zakon razdiobe slučajnoga vektora kojemu su dane varijable komponente

matematika

zajednički djelitelj

djelitelj svakoga od zadanih cijelih brojeva

matematika