struna tražilica

image shadow

visina trokuta

dužina koja spaja vrh trokuta i nožište okomice iz toga vrha na nasuprotnu stranicu ili njezin produžetak

matematika

višedimenzijski prostor

prostor kojemu je dimenzija veća od jedan

matematika

višekratnik

broj koji je umnožak zadanoga broja i cijeloga broja

matematika

višestruki integral

određeni integral po području u višedimenzijskome realnom prostoru

matematika

višeznačna funkcija

funkcija koja elementu određenoga skupa može pridružiti više elemenata drugoga skupa

matematika

vjerodostojnost

funkcija koja vrijednostima populacijskih parametara na koje se odnosi pridružuje vrijednosti funkcije gustoće slučajnoga uzorka u opaženoj vrijednosti, uz uvjet da su parametri jednaki zadanim vrijednostima

matematika

vjerojatnosni prostor

uređena trojka koja se sastoji od prostora elementarnih događaja, sigma-algebre događaja i vjerojatnosti definirane na tome izmjerivom prostoru

matematika

vjerojatnost

mjera definirana na izmjerivome prostoru koji čine prostor elementarnih događaja kao univerzalni skup i sigma-algebra događaja, a koja sigurnomu događaju pridružuje vrijednost jedan

matematika

vjerojatnost događaja

broj pridružen danomu događaju prema zadanoj vjerojatnosti

matematika

vrh geometrijskoga tijela

točka u kojoj se sastaje više bridova geometrijskoga tijela

matematika