struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

zavarivanje plamenom

zavarivanje taljenjem osnovnoga materijala toplinom plamena nastalom izgaranjem gorivoga plina s kisikom

strojarstvo

zavarivanje taljenjem

zavarivanje spajanjem kovine rastaljene na zavarenome spoju uz dodavanje ili bez dodavanja dodatnoga materijala i bez pritiskanja ili udaranja

strojarstvo

zavarivanje TIG

elektrolučno zavarivanje taljenjem osnovnoga materijala u neutralnome zaštitnom plinu ili neutralnoj plinskoj smjesi netaljivom elektrodom

strojarstvo

zavarivanje trenjem

zavarivanje pri kojemu se kovinski dijelovi zagrijavaju trenjem dodirnih ploha pri njihovu relativnome gibanju uz dodatno djelovanje pritiska

strojarstvo

zavojiti utor

utor za podmazivanje u obliku zavojnice

strojarstvo

zavojna fleksijska opruga

opruga namotana u obliku cilindrične zavojnice u kojoj je žica savojno opterećena

strojarstvo

zavojna torzijska opruga

opruga u obliku zavojnice cilindričnoga, stožastoga ili bačvastoga obrisa koja preuzima tlačne ili vlačne sile i čije je opterećenje žice torzijsko

strojarstvo

zavojnica

krivulja na površini cilindra čije su tangente nagnute pod konstantnim kutom prema osi cilindra

strojarstvo

završna glava

glava drugoga kraja zakovice nakon zakivanja

strojarstvo

zglobna spojka

kompenzacijska spojka među vratilima koja međusobno zatvaraju kut promjenjiv tijekom pogona

strojarstvo