struna tražilica

image shadow

zatvoreni valjni ležaj

valjni ležaj s ugrađenom jednom ili dvjema brtvama ili s jednim ili dvama štitnicima

strojarstvo

zavar

materijal nanesen na mjestu spajanja zavarivanjem u jednome prolazu

strojarstvo

zavar u okruglome otvoru

zavar položen u okrugli otvor u jednome od limova preklopnoga spoja

strojarstvo

zavareni sklop

sklop sastavljen od više zavarenih dijelova

strojarstvo

zavareni spoj

spoj dobiven zavarivanjem

strojarstvo

zavarivanje elektronskim snopom

zavarivanje s pomoću topline dobivene kinetičkom energijom ubrzanih elektrona pri udaru o površinu metala na zavarenome spoju

strojarstvo

zavarivanje iskrenjem

elektrootporno zavarivanje sučeljavanjem rubova zavarivanih dijelova s čvrstoćom zavarenoga spoja od 90 do 100 % čvrstoće materijala dijelova

strojarstvo

zavarivanje laserskim snopom

zavarivanje s pomoću topline dobivene energijom snopa ubrzanih svjetlosnih čestica

strojarstvo

zavarivanje MAG

elektrolučno zavarivanje taljenjem u aktivnome zaštitnom plinu ili plinskoj smjesi rastalnom elektrodom u obliku gole žice ili žice s jezgrom

strojarstvo

zavarivanje MIG

zavarivanje u neutralnome zaštitnom plinu ili smjesi plinova taljivom elektrodom u obliku gole žice ili žice s jezgrom koja se mehanizirano dovodi u električni luk

strojarstvo