struna tražilica

image shadow

rezervni dijelovi

dijelovi koji se ugrađuju u postrojenja, opremu ili prijevozna sredstva, a koje poduzeće drži zbog potrebe za popravkom ili održavanjem navedene imovine

ekonomija

rezultat poslovanja

temeljna računovodstvena kategorija koja predstavlja razliku ukupnih prihoda i ukupnih rashoda nastalih u tijeku obračunskoga razdoblja

ekonomija

rizik

mogućnost nastanka događaja koji može nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva

ekonomija

rizik likvidnosti

rizik da će se subjekt suočiti s poteškoćama u ispunjenju svojih financijskih obveza

ekonomija

rizik neispunjenja

rizik da subjekt neće ispuniti svoju obvezu

ekonomija

rizik neotkrivanja

dio revizijskoga rizika koji se odnosi na rizik da postupci koje je obavio revizor neće otkriti pogrešno prikazivanje koje postoji u kojoj tvrdnji i koje može biti znatno

ekonomija

rizik neuvjetovan uzorkovanjem

dio rizika neotkrivanja koji se odnosi na rizik da revizor stvori pogrešan zaključak zbog bilo kojega razloga koji nije povezan s uzorkovanjem

ekonomija

rizik uzorkovanja

dio rizika neotkrivanja koji se odnosi na rizik da revizorovi zaključci temeljeni na uzorku mogu biti drukčiji od zaključaka do kojih bi se došlo provođenjem istih revizijskih postupaka na cijeloj populaciji

ekonomija

rizik značajnoga pogrešnog prikazivanja

dio revizijskoga rizika koji se odnosi na rizik da financijski izvještaji sadržavaju značajne pogrešne prikaze uslijed pogreške ili prijevare

ekonomija

rukovoditelj revizije

osoba koja koordinira rad nekoliko revizorskih timova

ekonomija