struna tražilica

image shadow

knjižnični konzorcij

skupina knjižnica na određenome području koje se udružuju formalnim ugovorom radi koordinacije poslovanja i djelotvornijega iskorištavanja izvora i sredstava

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnični marketing

proces koji identificira, predviđa i uspješno zadovoljava korisničke potrebe u knjižnici

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnični rabat

postotak za koji nakladnik ili distributer smanjuje cijenu jedinice građe pri prodaji knjižnici

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnični stacionar

zbirka knjiga koje središnja narodna knjižnica ustupa na određeno vrijeme nekoj pravnoj osobi, a korisnike u utvrđeno vrijeme opslužuje volonter, zaposlenik dotične pravne osobe koji je za taj rad osposobljen u matičnoj knjižnici

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnični sustav

skupina knjižnica kojima se zajednički upravlja na osnovi formalnoga ili neformalnoga ugovora radi postizanja zajedničkoga cilja

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnični uvez

posebno jak i trajan uvez namijenjen čestoj uporabi kojim knjižnica zamjenjuje izvorni nakladnički uvez

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnični volonter

osoba koja u knjižnici besplatno provodi neke aktivnosti iz entuzijazma, radi svojega stručnog usavršavanja ili stjecanja radnoga staža

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnično nakladništvo

nakladnička djelatnost kojom knjižnica pridonosi stvaranju, raspačavanju i pohrani sadržaja u skladu sa svojim poslanjem

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnično osoblje

svi zaposlenici knjižnice

informacijske i komunikacijske znanosti

knjižnično vijeće

savjetodavno ili upravljačko tijelo knjižnice čiji su članovi zaposlenici knjižnice i korisnici

informacijske i komunikacijske znanosti