struna tražilica

image shadow

izraz

intelektualna ili umjetnička realizacija djela

informacijske i komunikacijske znanosti

izvadak

ulomak preuzet iz književnoga ili drugoga djela

informacijske i komunikacijske znanosti

izvadak

kratki prikaz dokumenta utemeljen na izboru riječi, izraza i rečenica iz teksta dokumenta

informacijske i komunikacijske znanosti

izvanredna revizija knjižničnoga fonda

revizija koja slijedi kao posljedica izvanrednih okolnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

izvještaj

dokument koji sadržava prikaz činjenica, istraživanja ili događaja

informacijske i komunikacijske znanosti

izvor podataka

mjesto u ili na jedinici knjižnične građe s kojega se preuzimaju bibliografski podaci potrebni za kataložni opis

informacijske i komunikacijske znanosti

izvor podataka s prednošću

izvor podataka kojemu treba dati prednost pri izradi kataložnoga opisa

informacijske i komunikacijske znanosti

izvorni jezik

jezik od kojega se polazi pri prevođenju ili pri traženju istovrijednica naziva

informacijske i komunikacijske znanosti

izvorni stvarni naslov

stvarni naslov pod kojim je neko djelo na izvornome jeziku prvobitno izdano

informacijske i komunikacijske znanosti

izvornik

izvorno izrađen dokument u opreci prema bilo kojoj njegovoj preslici

informacijske i komunikacijske znanosti