struna tražilica

image shadow

kula

visoka čvrsta obrambena građevina

arhitektura i urbanizam

kulot

niz motiva ljuskica ili cvjetova zvončića koji se pojavljuje na krajevima festona

povijest umjetnosti

kuneus

klinasti isječak gledališta rimskoga teatra definiran radijalno postavljenim stubištima i prolazima

povijest umjetnosti

kupola

pravilno zakrivljen konkavni svod koji se podiže nad krugom ili elipsom

povijest umjetnosti

kurija

mjesto okupljanja zajednice građana ili njihovih predstavnika, vijećanja ili sudovanja

arhitektura i urbanizam

kuros

slobodnostojeća antička grčka skluptura bezbradoga nagog mladića koja se pojavljuje u arhajskome razdoblju

povijest umjetnosti

kurulska stolica

skupocjena službena stolica za vršitelje visokih državnih dužnosti u antičkome Rimu

povijest umjetnosti

kvadra

ravna vrpca koja uokviruje duboki reljef

povijest umjetnosti

kvadratura

iluzionističko zidno slikarstvo u kojemu su prikazi arhitektonskih značajka oslikani na zidovima ili stropovima kao da čine stvarnu arhitekturu ili je proširuju u imaginarni prostor izvan granica stvarnoga zida ili stropa

povijest umjetnosti

kvadriga

skupna skulptura koja prikazuje četveroprežna kola na dvama kotačima za boj, utrke i svečanosti, s kočijašem i konjima upregnutima u jedan red

povijest umjetnosti