struna tražilica

image shadow

atička baza

jednostavna baza stupa jonskoga reda koja se sastoji od kvadratne plinte, donjega šireg i gornjega užeg kružnog torusa s kružnim trohilom postavljenim između njih i međusobno odijeljenim uskim vrpcama

povijest umjetnosti

atički red

red nižih dekorativnih pilastara postavljenih duž atike iznad reda stupova ili pilastara

povijest umjetnosti

atika

kat iznad glavnoga vijenca građevine

povijest umjetnosti

atribucija

pripisivanje umjetničkoga djela određenomu razdoblju, stilu, školi ili umjetniku na temelju izrazitih umjetničkih značajki samoga djela ili povijesnih podataka

povijest umjetnosti

atribut

motiv povezan s mitološkim, religijskim ili legendarnim figurama

povijest umjetnosti

atrij

manje dvorište ili glavna središnja prostorija u rimskoj kući s krovnim otvorom u središtu, iznad plitkoga bazena

arhitektura i urbanizam

atrij displuvatium

atrij kojemu su krovne plohe u nagibu prema obodnome zidu atrija, a ne kompluviju

arhitektura i urbanizam

atrij testudinatum

atrij bez kompluvija natkriven svodom

arhitektura i urbanizam

atriolij

manji antički rimski atrij, a u većim kućama drugi ili stražnji atrij

arhitektura i urbanizam

auditorij

dio teatra, škole ili javne zgrade koji je namijenjen publici

arhitektura i urbanizam