struna tražilica

image shadow

slikovni izvori

slikovni prikazi snimljeni senzorima

sigurnosne i obrambene znanosti

specijalne operacije

vojne aktivnosti koje izvode posebno određene, organizirane, obučene i opremljene snage upotrebljavajući operativne tehnike i načine uporabe koji nisu standardni za konvencionalne snage

sigurnosne i obrambene znanosti

specijalno izviđanje i motrenje

izvidničke i motrilačke aktivnosti snaga za specijalne operacije koje pribavljanjem strategijskih i/ili operativnih informacija nadopunjuju bojišne obavještajne snage, sredstva i sustave

sigurnosne i obrambene znanosti

sposobnost

mjerljiva mogućnost izvršenja dodijeljene misije u točno određenim okolnostima u skladu s utvrđenim normama

sigurnosne i obrambene znanosti

sprečavanje sukoba

mirovna operacija u kojoj se komplementarno upotrebljavaju diplomacijska, civilna i prema potrebi vojna sredstva da bi se nadzirali i utvrdili uzroci sukoba te poduzela pravovremena djelovanja za sprečavanje pojave, eskalacije ili obnavljanje neprijateljstava

sigurnosne i obrambene znanosti

spremnost

stvarna kvalitativna i kvantitativna sposobnost određene organizacije ili cijelih Oružanih snaga za provedbu funkcija i izvršenje misija ili zadaća

sigurnosne i obrambene znanosti

stabilizacijske aktivnosti

taktičke aktivnosti u kojima postrojbe smiruju situaciju i smanjuju razinu nasilja

sigurnosne i obrambene znanosti

strategijska razina

razina operacija na kojoj država ili skupina država određuje nacionalne ili višenacionalne ciljeve te upotrebljava nacionalne resurse za njihovo postizanje, uključujući i vojne resurse

sigurnosne i obrambene znanosti

struktura Oružanih snaga

veličina, sastav i mobilizacijski razvoj Oružanih snaga

sigurnosne i obrambene znanosti

subverzija

djelovanje osmišljeno za slabljenje vojne, ekonomske ili političke snage Republike Hrvatske potkopavanjem morala, lojalnosti ili pouzdanosti njezinih građana

sigurnosne i obrambene znanosti